taiteen perusopetus

 

Mitä on Taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on ainutlaatuinen suomalainen taideopetuksen muoto lapsille ja nuorille.  Se on   säädetty laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998). Opetus on luvan varaista ja sitä saavat antaa kunnat tai yksityiset koulut kunnan tai Opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Taiteen perusopetuksessa on käytössä kaksi oppimäärää, yleinen ja laaja oppimäärä, jotka eroavat toisistaan tavoitteiltaan, sisällöiltään sekä oppimääriltään. Opetushallitus laatii ja vahvistaa perusteet yleiseen ja laajaan oppimäärään, minkä pohjalta oppilaitos (opetuksen järjestäjä) tekee oman suunnitelmansa, joka täydentää opetushallituksen perusteita. Taiteen perusopetukseen voi tutusta myös opetushallituksen sivuilla.

Etelä-Hämeen Tanssiopisto antaa laajan oppimäärän opetusta ja opetussuunnitelma on nähtävillä opiston oman salin ilmoitustaululla.

 

Opintojen laajuus:

Yleinen ja laaja oppimäärä

oppimäärät_tanssi@3x.png
 

Opetusta antava oppilaitos tai koulu antaa opiskelijoille päättötodistuksen opintojen jälkeen. Laajan oppimäärän opintoihin kuuluu myös päättötyön tekeminen.

Hämeessä

Kanta-Hämeessä laaajan oppimäärän opetusta antavat Etelä-Hämeen Tanssiopisto ja Sibeliusopisto. Kaikkiaan maassamme on kaksitoista tanssikoulua, jotka antavat laajan oppimäärän opetusta Opetus- ja Kulttuuriministeriön luvallla ja saavat siihen liittyvää valtionosuutta. Laajan oppimäärän opetusta antaa Hämeen alueella myös Lahden Tanssiopisto.

Opintojen rakenne Etelä-Hämeen Tanssiopistossa

Pääaineena tanssiopistossamme opiskellaan balettia ja valinnaisena aineena nykytanssia tai jazzia. Opinnot antavat valmiuksia hakeutua myös ammattilliseen koulutukseen.

ops_avoin@2x.png