Ilmoittautuminen tunneillemme tehdään verkossa alla olevan linkin kautta. Uudet oppilaat voivat tiedustella vapaita paikkoja myös toimistosta p. 044 526 0040 tai toimisto@tanssiopisto.fi. Mikäli ryhmässä on tilaa, voidaan siihen ottaa oppilaita mukaan myös kesken kauden.

Ilmoittautumiset ovat sitovia ja ovat voimassa koko lukuvuoden.  Syyslukukauden oppilaspaikan voi perua 14.8.2017 mennessä ja kevätkauden 6.12.2017 mennessä. Uusilla oppilailla on kahden viikon tutustumisoikeus, jonka jälkeen ilmoittautumisen voi vielä perua. Mikäli oppilaan peruutus tulee syyskaudelle 14.8. jälkeen tai kevätlukukaudelle 6.12. jälkeen laskutetaan häneltä 50 % lukukausimaksusta.

Ennen ilmoittautumista tutustu alla oleviin koulutussääntöihin.

 

KOULUTUSSÄÄNNÖT

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tanssiryhmiin tehdään netissä www.tanssiopisto.fi, kohdasta ilmoittautuminen. Uudet oppilaat voivat tiedustella vapaita paikkoja myös toimistosta p. 044 5260040 tai toimisto@tanssiopisto.fi. Mikäli ryhmässä on tilaa, voidaan siihen ottaa oppilaita mukaan myös kesken kauden.

Ilmoittautumiset ovat sitovia, syyslukukauden oppilaspaikan voi perua 14.8.2017 mennessä ja kevätkauden 6.12. mennessä. Uusilla oppilailla on kahden viikon tutustumisoikeus, jonka jälkeen ilmoittautumisen voi vielä perua.

Huomaattehan, että seuraavalle lukukaudelle ei voi osallistua, jos edeltävän lukukauden maksu on maksamatta eikä maksuaikataulusta ole sovittu rehtorin kanssa.

Peruutukset

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Mikäli syyslukukaudelle ilmoittautunut oppilas haluaa perua kevätlukukauden, on se tehtävä viimeistään viimeistään 6.12.2017. Mikäli oppilaan peruutus tulee syyskaudelle 14.8. jälkeen tai kevätlukukaudelle 6.12. jälkeen laskutetaan häneltä 50 % lukukausimaksusta.

 

Poissaolot

Jos et pääse tanssitunnille, ilmoita opettajallesi esim. tekstarilla. Sairaudesta johtuvia poissaoloja voi korvata osallistumalla saman tason tai tasoa helpommalle tunnille missä tahansa tanssikoulun toimipisteessä.

Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Voit myös tiedustella opettajaltasi parasta korvaustuntia juuri sinulle. Yli kaksi kuukautta kestävistä sairastumisista hyvitämme lukukausimaksua seuraavan lukukauden maksusta. Tässä tapauksessa toimita lääkärin todistus osoitteeseen Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry, Yhdystie 8, 12700 LOPPI (Hallitus 23.1.2007)

 

Opettajien sairastuessa

Opettajien sairastuessa yritämme etsiä tanssitunnille sijaisen. Äkillisissä sairastapauksissa tämä on kuitenkin hyvin vaikeaa, harva pystyy lähtemään sijaiseksi muutaman tunnin varoitusajalla. Mikäli sijaista ei löydy joudumme valitettavasti perumaan tunnit, jolloin oppilaat voivat käydä korvaamassa muilla saman tason tunneilla. Yritämme myös järjestää korvaavia tunteja, mutta salien ollessa hyvin varattuja ja opettajien edelleen täysin työllistettyjä, niin tämä ei aina onnistu.

 

Vastuu

Kaikki alle 18-vuotiaat oppilaat on vakuutettu tanssikoulun toiminnassa (tunnit, esiintymiset ja niihin liittyvät matkat). Aikuisopiskelijat ja yli 18 -vuotiaat, muitattehan hankkia oman vakuutuksen!

Opettaja on vastuussa oppilaista tanssituntien aikana. Pieniä oppilaita ei saa jättää yksin pukutiloihin ennen tai jälkeen tanssituntien. Olethan ajoissa vastassa pikkuisia ja saavut tunnille täsmällisesti!

 

Tanssikoulu ei vastaa pukutiloihin unohtuneista vaatteista.

 

Oikeudet

Tanssiopiston toimintaa valo- ja videokuvataan omaa tiedotusta ja opetustoimintaa varten. Mikäli et halua kuvaasi/lapsesi kuvaa käytettävän julkaisuissa / painotuotteissa / nettisivuilla ilmoita siitä tanssiopistolle p.  p. 044-526 0040.

 

Opintokirjat

Tanssiopistossamme on käytössä tanssin taiteen perusopetuksen opintokirja (Suomen Tanssioppilaitosten liiton laatima). Opintokirjaan merkitään vuosittain oppilaan opinnot, esiintymiset sekä opettajan huomiot. Suosittelemme opintokirjan hankkimista kaikille perusopintoja suorittaville (yli 7-vuotiaat). Varhaisiän opintoja suorittavalle oppilaalle opintokirja kirjoitetaan vanhempien pyynnöstä. Opintokirja maksaa 5 €. Opettaja ohjeistaa oppilaita opintokirjoihin liittyen maaliskuussa.

Mikäli opintokirjan kadottaa, on seuraavan kirjan hinta 15 €.

 

Vapaaoppilaspaikat

Vapaaoppilaat saavat osallistua Tanssiopiston opetukseen veloituksetta.

Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry:n hallitus myöntää harkinnanvaraisesti vapaaoppilaspaikkoja vuosittain. Myöntämisperusteena ovat perheen koko ja tulot sekä oppilaan oma aktiivisuus aikaisemmissa opinnoissa.

Vapaamuotoiset hakemukset sekä vanhempien viimeisimmät verotustodistusket tulee osoittaa Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry:n hallitukselle 31.8. mennessä osoitteeseen Etelä-Hämeen Tanssiopisto, Yhdystie 8, 12700 LOPPI, kuoreen merkintä "Vapaaoppilas".